Hallandsleden

Hallandsleden är en totalt 380 km lång led som går genom det Halländska inlandet. Det mångskiftande och underbara landskapet Halland bjuder den som vandrar på allt från ljuva bokskogar till trolska granskogar. Leden passerar ett större antal kulturhistoriska lämningar, allt från järnåldern fram till våra dagar. En annan självklar del av ledens karaktär är de fridfulla små byarna med omgärdande betesmarker och strävsamt uppbyggda stengärdsgårdar. Betande får och kor betar håller betesmarkerna fina och liv i landsbygden. Längs leden ligger ett otal klara små sjöar som ger den som vandrar många fina möjligheter till rast och vila. I skogarna kring sjöar och led kan du se och höra ett otal olika fågelarter. Likaledes finns många möjligheter att se både rådjur, älg, hjort och hare.

 

Mer info

Sträcka 36 km
Pris från 4.770 :-

Sträcka 36 km
Pris från 3.710 :-

Sträcka 30 km
Pris från 4.510 :-

Sträcka 91 km
Pris från 8.595 :-

Sträcka 95 km
Pris från 9.980 :-

Sträcka 158 km
Pris från 9 590 :-

Sträcka 161 km
Pris från 10 975 :-

Sträcka 64 km
Pris från 4.995 :-

Sträcka 67 km
Pris från 6.395 :-

Sträcka 18 km
Pris från 2.100 :-

Sträcka 27 km
Pris från 4.345 :-

Vandringspaket längs Hallandsleden

Arbetet med nya vandringspaket längs olika etapper av Hallandsleden pågår i samarbete med Region Halland och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Att vandra i Halland är ger dig allt från det vida havet till de magiska skogarna.

Hallandsleden

Hallandsleden invigdes i maj 1984 vid Åkulla friluftsgård öster om Varberg, mitt i Halland. Längst i söder ansluter Hallandsleden till Skåneleden i den lilla byn Koarp och längst i norr ansluter leden till Bohusleden i Lindome. Hallandsleden delar sig i  två delar norr om Simlångsdalen. Den västra delen av leden går via Oskarström och den östra delen via Rydöbruk och Ullared.  De östra och västra delarna återförenas vid Åkulla för en gemensam sträckning mot Lindome i norr.

Åkulla bokskogar

Åkulla bokskogar ligger cirka 20 km öster om Varberg och anses vara ett av Sveriges främsta bokskogsområden när man ser till rikedomen av ovanliga och hotade arter. Det ljuva, välbesökta området är cirka 5 200 hektar stort och här finns ett tjugotal glittrande sjöar. I området finns tolv naturreservat varav tio av dem bildades på 70-talet för att bevara bokskogarna för friluftsliv. Genom området går Hallandsleden och det finns även 12 markerade stigar, allt från 1,6 km till 6 km långa.

 

Referenser

Hallandsleden

Har du vandrat leden?

Då vore vi ytterst tacksamma om du ville dela med dig av dina erfarenheter. Skicka dina synpunkter till info@vandra.se så lägger vi dem här.

Tack!