Svårighetsgrad

Uppdatering av svårighetsgrad

För att tydligare kunna förmedla svårighetsgraden på våra vandringar, håller vi på med en uppdatering av skalan. Istället för en 4-gradig skala kommer vi att ha en 5-gradig, där grad 1 är mycket lätt och grad 5 är krävande. Detta kommer att göra det lättare för dig att avgöra om vandringen passar dig eller inte, och vi kommer dessutom kunna få fram ett snittvärde på svårighetsgraden för hela vandringen.

Detta är ett arbete som tar lite tid, och i början av februari 2019 räknar vi med att samtliga program är uppdaterade enligt den nya svårighetsskalan. Om du innan dess stöter på ett program som är graderat på det nya viset, finner du här en broschyr över den nya skalan.

Nya svårighetsgrader


Ursprungliga svårighetsgrader

På de flesta av våra vandringar räcker det med god allmänkondition, var dock uppmärksam på att graderingen av leder och dagsturer påverkas av din fysiska kondition, samt av det aktuella väderförhållandet. Ska du vandra där underlaget kan vara ojämnt eller löst är stavar att rekommendera. För att underlätta ditt val av resmål har vi graderat vandringarna från lätt till svår. Svårighetsgraderna är satta utifrån nedanstående kriterier. Notera att det räcker med att ett av kriterierna uppfylls för att en viss svårighetsgrad ska uppnås. Fråga oss om du är osäker.

Lätt
– Upp till 20 km vandring/dag
– Backar som du skall vandra uppför/nerför har en max höjdskillnad på 450 meter/dag
– Du vandrar på väl underhållna stigar, traktorvägar och mindre asfaltsvägar utan större ojämnheter.

Medel
– Upp till 25 km vandring/dag
– Backar som du skall vandra uppför/nerför har en max höjdskillnad på 900 meter/dag
– Du vandrar i huvudsak på väl underhållna stigar, gångvägar och traktorvägar men det förekommer partier där underlaget är ojämnt, stenigt eller löst.

Krävande
– Upp till 35 km vandring/dag
– Backar som du skall vandra uppför/nerför har en max höjdskillnad på 1 500 meter/dag
– Du vandrar längre partier på naturstigar (som bitvis kan vara smala) och gångvägar där underlaget är ojämnt, stenigt och/eller löst.

Svår
– Mer än 35 km vandring/dag
– Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på mer än 1 500 meter/dag
– Vandringen går i huvudsak längs smalare naturstigar där underlaget är ojämnt, stenigt och/eller löst.

 

Har du frågor angående graderingen kontakta oss.