Svårighetsgrader

På många av våra vandringar räcker det med god allmänkondition. I program som innehåller flera utmanande eller krävande dagar kan det dock krävas att du är något mer vältränad och van vid att vandra längre sträckor. Var uppmärksam på att graderingen av leder och dagsturer påverkas av det aktuella väderförhållandet samt av dina tidigare erfarenheter av vandring.

Att sätta svårighetsgrad på en vandring är svårt eftersom de flesta av oss utgår från våra egna förmågor när vi bedömer hur svårt något är. För att beskriva hur vi ser på svårighetsgraden har vi därför satt upp ett antal kriterier som ligger till grund för vår gradering av vandringarna. De mått som finns angivna i kriterierna är inte exakta, utan utgör snarare riktlinjer.

Vi gör en bedömning hur respektive dags vandring förhåller sig till de olika kriterierna. Detta resulterar i att varje sträcka åsätts en gradering från mycket lätt till krävande, där grad 1 är lättast och grad 5 är mest krävande. Dessutom har vi angett ett snittvärde på svårighetsgraden för hela vandringen. Vi hoppas detta underlättar för dig i ditt val av resmål.

Mycket lätt (grad 1)

 • Ca 10 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 150 meter/dag
 • Du vandrar på väl underhållna stigar, traktorvägar och mindre asfaltsvägar utan större ojämnheter.

Lätt (grad 2)

 • Ca 15 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 300 meter/dag
 • Du vandrar på väl underhållna stigar, traktorvägar och mindre asfaltsvägar utan större ojämnheter.

Medel (grad 3)

 • Ca 20 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 500 meter/dag
 • Du vandrar i huvudsak på väl underhållna stigar, gångvägar och traktorvägar men det förekommer partier där underlaget är ojämnt, stenigt eller löst.

Utmanande (grad 4)

 • Ca 27 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 800 meter/dag. Branta upp- och nedstigningar förekommer.
 • Du vandrar längre partier på naturstigar (som bitvis kan vara smala) och gångvägar där underlaget är ojämnt, stenigt och/eller löst.
 • Stavar kan vara till god hjälp.

Krävande (grad 5)

 • Ca 30 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 1000 meter/dag. Branta och ihållande upp- och nedstigningar förekommer.
 • Vandringen går i huvudsak längs smalare naturstigar där underlaget är ojämnt, stenigt och/eller löst.
 • Stavar rekommenderas starkt.

Har du frågor angående graderingen, vänligen kontakta oss.