Svårighetsgrader

Vi på Vandra har utvecklat en nivågradering av våra vandringsresor för att det ska vara lättare att hitta en vandringstur som passar dina förutsättningar och önskemål.

På våra vandringar räcker det oftast med att du har en god allmänkondition för att uppskatta turen.

Men några vandringar är utmanande och du behöver till exempel vara van vid att vandra längre sträckor eller orka mycket uppför och nerför. Andra vandringar är mer omväxlande och bitvis krävande men samtidigt också rena njutningen. Olika väderförhållanden kan också påverka hur du upplever turens utmaningar.

Varje vandringsdag ges en gradering från mycket lätt till krävande, där grad 1 är lättast och grad 5 är mest krävande. Dessutom anger vi ett snittvärde på svårighetsgraden för hela vandringsturen eller vandringsleden.

Vi hoppas detta ska underlätta för dig i ditt val av vandringsresa.

Mycket lätt (grad 1)

 • Ca 10 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 150 meter/dag
 • Du vandrar på väl underhållna stigar, traktorvägar och mindre asfaltsvägar utan större ojämnheter.

Lätt (grad 2)

 • Ca 15 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 300 meter/dag
 • Du vandrar på väl underhållna stigar, traktorvägar och mindre asfaltsvägar utan större ojämnheter.

Medel (grad 3)

 • Ca 20 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 500 meter/dag
 • Du vandrar i huvudsak på väl underhållna stigar, gångvägar och traktorvägar men det förekommer partier där underlaget är ojämnt, stenigt eller löst.

Utmanande (grad 4)

 • Ca 27 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 800 meter/dag. Branta upp- och nedstigningar förekommer.
 • Du vandrar längre partier på naturstigar (som bitvis kan vara smala) och gångvägar där underlaget är ojämnt, stenigt och/eller löst.
 • Stavar kan vara till god hjälp.

Krävande (grad 5)

 • Ca 30 km vandring/dag
 • Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 1000 meter/dag. Branta och ihållande upp- och nedstigningar förekommer.
 • Vandringen går i huvudsak längs smalare naturstigar där underlaget är ojämnt, stenigt och/eller löst.
 • Stavar rekommenderas starkt.

Har du frågor angående graderingen, vänligen kontakta oss.