Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Eget ansvar

All vandring arrangerat av Vandra sker på egen risk. Vandra, lokal arrangör, lokala turistbyråer eller hotell kan inte ställas till ansvar för olyckor under resan. En förutsättning för att du skall få resa med Vandra är att du har en gällande reseförsäkring under resa. Det är således viktigt att du ser över ditt reseskydd i god tid innan resan.

Reseförsäkring

Det är viktigt att du ser över din försäkring så att du har ett fullgott reseskydd/reseförsäkring.

I Vandras researrangemang ingår inte reseförsäkring, men det ingår dock i de flesta hemförsäkringarna. Vill du komplettera din hemförsäkrings reseförsäkring eller teckna en komplett reseförsäkring kan detta göras via Vandra och vårt samarbete med Gouda reseförsäkringar. Reseförsäkring kan tecknas fram till avresedagen.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsförsäkring (avbeställningsskydd) ingår inte i Vandras resepaket.  Önskar du komplettera din resa med en avbeställningsförsäkring samarbetar vi med Gouda Reseförsäkringar. Kostnaden för en avbeställningsförsäkring inklusive förlorat syfte med resan är 6 % av försäkringsbeloppet (resans pris). Du kan välja att räkna in priset för flygbiljetterna i försäkringsbeloppet, även då du köper dessa själv. Observera att en avbeställningsförsäkring skall tecknas och betalas i samband med inbetalning av anmälningsavgiften.