Avståndsangivelser

Vi får ganska ofta frågor om och synpunkter på de avstånd som anges i ledbeskrivningar och guideböcker. Till övervägande delen handlar det då om att kunden jämför den angivna sträckan med det resultat de själva får fram enligt stegräknare. Då den angivna sträckan inte överensstämmer med den sträcka de själva har uppmätt uppstår frågor vad detta beror på.

Alla vandringar vi erbjuder är mätta med en GPS. När sträckan vandras för att mätas görs samtidigt olika avstickare, t.ex. för toalettbesök, in i en by för lunch, en extra sväng någonstans för att få en bättre fotovy eller för att gå till hotellet vid vandringens slut. Då avstickarna inte har med ledens/vandringssträckans längd att göra, rensar vi bort dessa innan vi fastställer det faktiska avståndet från vandringens start till mål. Appar eller stegräknare som mäter avstånden registrerar alla steg, dvs även dessa avstickare, vilket ofta är förklaringen till att avståndet skiljer sig mot det som finns angivet i guidebok eller ledbeskrivning.

Generellt är det svårt att jämföra längden på en sträcka mätt med stegräknare kontra mätt med GPS. En stegräknare bygger på att just din steglängd är korrekt angiven i appen/stegräknaren och att alla steg du tar är av den längden. Enligt vår erfarenhet fungerar det inte så när man vandrar i naturen.

För att belysa hur stor skillnad en avstickare längs leden kan göra, visar vi nedan ett exempel från när vi gick med gps längs Via Sacra i Österrike. Leden går inte in i byn Hafnerberg, utan svänger upp höger precis vid byns början. Vi valde dock att göra en kort avstickare, dels för att gå in i kyrkan och dels för att ta en sväng in i Hafnerberg för fotografering, lunch och toalettbesök. Nedan finns två bilder som belyser hur gps-spåret ser ut före rensning av avvikelser (den sträcka vi faktiskt gick) och efter (ledens faktiska sträckning). Avstickaren in till Hafnerberg blev i detta fall hela 1,3 km. Detta visar att avstickare, som uppfattas som korta, snabbt blir många extra meter. Under en dags vandring görs ofta flera liknande avvikelser. Dessa adderar således snabbt ihop till ett par tre kilometer.


GPS-spår som ej är rensat för avvikelser från leden.


GPS-spår som är rensat för avvikelser från leden.