Avståndsangivelser

Varför gick vi längre sträcka än i guideboken?

Vi får ibland frågor om varför de avstånd som ledbeskrivningar och guideböcker anger skiljer sig från den sträcka som vandraren själv har mätt med sin GPS. Skillnaden kan bli stor ungefär som att det är fel. Varför är det så? Ibland smyger det in felaktig information som vi ändrar. Men den vanligaste orsaken till att det blir skillnad är att du ofta går längre än vad du tror. Olika GPS-mätningar kan också ge olika resultat.

Vi mäter ledsträckan med GPS

Alla vandringar vi erbjuder är mätta med en GPS. När vi vandrar leden med GPS gör vi naturliga avstickare och omvägar. Exempel på avstickare är toalettbesök, en liten omväg på lunchen, en extra sväng för en bättre fotovy eller för att komma fram till hotellet. Då avstickarna är just avstickare, och inte har med ledens eller vandringssträckans faktiska längd att göra, har vi valt att rensa bort dessa innan vi fastställer det angivna avståndet från vandringens start till mål.

Du går oftast längre

Generellt sett är det svårt att jämföra längden på en sträcka mätt med en GPS-enhet av någon sort och den uppmätta sträckan med avdrag för ”omvägar”. Enligt vår erfarenhet fungerar det inte så när man vandrar i praktiken. Den sträcka du kommer att gå blir oftast längre än det avstånd som själva ledsträckningen är uppmätt till. Eftersom GPS-er, mobilappar eller stegräknare registrerar alla steg du tar, även avstickare, blir det mätta avståndet oftast längre. Detta är en förklaringen till att avståndet skiljer sig mot det som finns angivet i guideboken eller ledbeskrivningen. Varje enskild mätning blir unik.

GPS mäter olika

Till detta kan också läggas att olika GPS-enheter mäter lite olika beroende på hur bra mottagningen till GPS-satelliterna är vid det givna mättillfället. Moln, bergstoppar och skog kan försämra GPS-signalen. I vissa fall kan alltså avståndet skilja ytterligare på grund av avvikelser mellan olika GPS-mätningar. Totalt kan alltså skillnaden bli flera kilometer under en dagstur beroende på avstickare och variation i GPS-mätningen. Oftast resulterar detta i att den uppmätta sträckan blir längre.

Skillnaden flera kilometer

För att belysa hur stor skillnad en avstickare längs leden kan göra, visar vi nedan ett exempel från när vi gick med GPS (Garmin GPS 62s) längs Via Sacra i Österrike. Leden går inte in i byn Hafnerberg, utan svänger upp höger precis vid byns början. Vi valde dock att göra en kort avstickare, dels för att gå in i kyrkan och dels för att ta en sväng in i Hafnerberg för fotografering, lunch och toalettbesök. Nedan finns två bilder som belyser hur GPS-spåret ser ut före rensning av avvikelser (den sträcka vi faktiskt gick) och efter (ledens faktiska sträckning). Avstickaren in till Hafnerberg blev i detta fall hela 1,3 km. Avstickare, som uppfattas som korta, blir snabbt  många extra meter. Under en hel dagsvandring görs ofta många liknande små omvägar. Det adderar snabbt till många kilometer. Något att tänka på.


GPS-spår som inte är rensat för avvikelser från leden.


GPS-spår som är rensat för avvikelser från leden.