Svårighetsgrad

Följande gradering ges i första hand för att ge dig möjlighet att själv avgöra om den aktuella turen passar dig. På de flesta av våra vandringar räcker det med allmänkondition, var dock uppmärksam på att gradering av leder och dagsturer även påverkas av din fysiska kondition, samt av det aktuella väderförhållandet. Detaljerad information om sammanlagda höjdskillnader finner du i vart programs broschyr.


Lätt
–  Upp till 5 timmar vandring/dag
–  Upp till 20 km vandring/dag
–  Backar som du skall vandra uppför/nerför har en max höjdskillnad på 450 meter/dag

Medel
–  Upp till 7 timmar vandring/dag
–  Upp till 25 km vandring/dag
–  Backar som du skall vandra uppför/nerför har en max höjdskillnad på 900 meter/dag

Krävande
–  Upp till 9 timmar vandring/dag
–  Upp till 35 km vandring/dag
–  Backar som du skall vandra uppför/nerför har en max höjdskillnad på 1 500 meter/dag

Svår
–  Mer än 9 timmar vandring/dag
–  Mer än 35 km vandring/dag
–  Backarna som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på mer än 1 500 meter/dag

Har du frågor angående graderingen kontakta oss.